Magunkról

A szakkollégiumról

A magyarországi tudományegyetemeken az elmúlt évek fejleményei ellenére – a Pannon Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kaposvári Egyetem ilyen irányú képzéseit leszámítva – behatároltak a színház iránt érdeklődő fiatalok képzési lehetőségei.     A Debreceni Egyetem a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumot 2007 tavaszán azért hozta létre, hogy benne a DE hallgatói egy olyan tudományterület elméleti és gyakorlati oldalával ismerkedhessenek meg egyetemi oktatók, kutatók, a legkiválóbb elméleti és gyakorlati színházi szakemberek segítségével, amelynek egyetemünkön nincs akkreditált formájú képzése, de amely iránt – több éves, sőt a BTK egyes intézeteiben már 10-15 éves tapasztalat szerint – a hallgatók körében érdeklődés mutatkozik. A szakkollégium ezt az igényt kívánja kielégíteni – egy plusz szakképzési területet kínálva hallgatóinak.

A PISZSZ a DE többi szakkollégiumával együtt résztvevője az egyetem átfogó tehetséggondozó programjának.

 

Dr. Pálffy Istvánról

Dr. Pálffy István az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszékének oktatója, kutatója volt. Fő kutatási területe az angol színházhoz és a drámához kapcsolódott. Tudományos munkássága mellett azonban a gyakorlati oldalhoz is közel állt, hiszen tagja volt az egykori debreceni Dongó Színpadnak és aktív színikritikusként a helyi sajtóban és az Alföld című folyóirat lapjain több évtizeden keresztül értékelte a debreceni Csokonai Színház tevékenységét.

 

A szakkollégiumban folyó munka keretei, szerkezete

A PISZSZ speciális kiegészítő tehetséggondozó programként alapfeladatának tekinti, hogy hallgatóiban kialakuljon a színház, e sajátos művészeti ág iránti érzékenység, továbbá tudatosítani kívánja bennük a színháznak mint a társadalmi nyilvánosság egyik fontos terének jelentőségét is. A szakkollégium hallgatói az elméleti képzésen túl műhelymunkák, workshop-ok és drámapedagógiai tréningek formájában lehetőséget kapnak arra is, hogy a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezzenek a színházi munkával kapcsolatban.

A szakkollégiumi munka e célkitűzéseknek megfelelően három síkon folyik:

Színházlátogatás: Évenként 6 színházi előadás megtekintése, a megtekintett előadások elemzése a produkció létrehozóival (rendező, dramaturg, színészek stb.). A szakkollégium hallgatói az előadások megtekintéséhez bérletet kapnak.

Képzési program: Féléves tematika szerint színháztörténeti és/vagy –elméleti kurzusok  előadás- vagy szakemberekkel folytatott beszélgetéssorozat formájában, amely a színháztudomány egy-egy kiválasztott területét járja körbe.

Kutatás: A hallgatóknak a 2. évtől kezdődően műhelymunkát is kell végezniük. A szakkollégiumban folyó kutatási munka alapja a tutoriális rendszer. Ez azt jelenti, hogy a hallgatónak az év elején választania kell egy dráma vagy színházi tárgyú témát, amellyel a tutorok – a szakkollégium munkájában részt vevő egyetemi oktatók és/vagy színházi szakemberek – segítségével folyamatosan elmélyülten foglalkozik. A munka eredményéről az év végén a szakkollégium nyilvánossága előtt kell beszámolni. A legjobb munkák publikálásáról a szakkollégium vezetése gondoskodik.

A szakkollégium első éves hallgatói a felsőbb évesektől mentori formában kapnak segítséget.

 

A szakkollégium irányításáról

A szakkollégium tanárvezetője Dr. Balkányi Magdolna (Germanisztikai Intézet), diákvezetője Nagy Sára, akik a DE oktatóival, a szakkollégium diáktanácsával, továbbá a Csokonai Színházzal együttműködve és egy külső koordinátor segítségével szervezik a szakkollégium munkáját és programját. A szakkollégium munkájában a Debreceni Egyetem részéről az Angol-Amerikai Intézet (Dr. Németh Lenke és Dr. Varró Gabriella), a Germanisztikai Intézet (Dr. Balkányi Magdolna) a Francia Tanszék (Dr. Lukovszki Judit), az Olasz Tanszék (Dr. Puskás István) és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Dr. Berta Erzsébet Dr. Borbély Szilárd, Dr. Bódi Katalin, Dr. Bényei Péter és Dr. Takács Miklós) vesz részt. A Csokonai Színház képviseletében Vidnyánszky Attila igazgató, Kozma András és Rideg Zsófia dramaturgok. A külső koordinátor is a Csokonai Színház munkatársa, aki az előadás látogatásokat és az előadás-elemzésekhez kötődő foglalkozásokat biztosítja.

Az adminisztratív és tanulmányi kérdések intézése a Bölcsészettudományi Karon és a 2011/12-es tanévben a Germanisztikai Intézetben történik.