Elköltöztünk!

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

A szakkollégiumi honlap elérhetősége megváltozott.

http://pimsz.hu/

PÁLYÁZAT a Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumban való részvételre

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

PÁLYÁZAT

 

Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumi tagságra

 

 

Pályázati felhívás

A Debreceni Egyetem pótfelvételt hirdet a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumba (PISZSZ) az alábbi feltételekkel:

1.  A 2012/2013. tanévre a szakkollégiumba a Debreceni Egyetem minden hallgatója jelentkezhet, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

2.   Pályázni a jelentkezőknek egy 4-5 oldalas (kb. 10-12.000 karakter) dolgozattal kell, amelyben a debreceni Csokonai Színház egy jelenleg műsoron lévő produkciójáról fejtik ki a véleményüket (Különösen ajánljuk az Illúziók, a Jászai és a János vitéz című előadásokat, de  más friss színházi élményükről is írhatnak). Az előadások elemzéséhez nem adunk külön szempontokat, inkább azt várjuk, hogy a kifejtett gondolatok minél jobban tükrözzék a dolgozat írójának viszonyulását a színházhoz, illetve, hogy az elemzés minél egyénibb és kreatívabb legyen.

3.   A dolgozatokat a hallgatói elérhetőséggel (név, cím, E-mail-cím) a Germanisztikai Intézet irodájában (főépület 124-es szoba) kell leadni legkésőbb 2012. szeptember 28-ig, 3 példányban.

4.   Az írásbeli eredményéről a hallgatók 2012. október 2-ig kapnak értesítést. A kötetlen szóbeli beszélgetés (az érdeklődés közelebbi tárgyáról, az esetleges későbbi színházi kutatás témájáról stb.) időpontja október 3. du. 16 óra (hely: főép. 130-as sz.)

5.  A szakkollégium hallgatói felvételt nyernek a DE Tehetséggondozó Programjába is, amelynek támogatását azonban csak a Tehetséggondozó Program általános feltételeinek teljesítése esetén kaphatják meg.

6.     A szakkollégiumi képzésről az egyetem igazolást is kiad.

A szakkollégium céljáról

A magyarországi tudományegyetemeken az elmúlt évek fejleményei ellenére viszonylag behatároltak a színház iránt érdeklődő fiatalok képzési lehetőségei. A Debreceni Egyetem a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumot 2007 tavaszán azért hozta létre, hogy benne a DE hallgatói egy olyan tudományterület elméleti és gyakorlati oldalával ismerkedhessenek meg egyetemi oktatók, kutatók, a legkiválóbb elméleti és gyakorlati színházi szakemberek segítségével, amelynek egyetemünkön nincs akkreditált formájú képzése, de amely iránt a hallgatók körében érdeklődés mutatkozik. A szakkollégium ezt az igényt kívánja kielégíteni – egy plusz szakképzési területet kínálva hallgatóinak.

A PISZSZ a DE többi szakkollégiumával együtt résztvevője az egyetem átfogó tehetséggondozó programjának.

Dr. Pálffy Istvánról

Dr. Pálffy István az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszékének oktatója, kutatója volt. Fő kutatási területe az angol színházhoz és a drámához kapcsolódott. Tudományos munkássága mellett azonban a gyakorlati oldalhoz is közel állt, hiszen tagja volt az egykori debreceni Dongó Színpadnak és aktív színikritikusként a helyi sajtóban és az Alföld című folyóirat lapjain több évtizeden keresztül értékelte a debreceni Csokonai Színház tevékenységét.

A szakkollégiumban folyó munka keretei, szerkezete

A PISZSZ speciális kiegészítő tehetséggondozó programként alapfeladatának tekinti, hogy hallgatóiban kialakuljon a színház, e sajátos művészeti ág iránti érzékenység. Továbbá tudatosítani kívánja bennük a színháznak mint a társadalmi nyilvánosság egyik fontos terének jelentőségét is. A szakkollégium hallgatói az elméleti képzésen túl műhelymunkák, workshop-ok és drámapedagógiai tréningek formájában lehetőséget kapnak arra is, hogy a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezzenek a színházi munkával kapcsolatban.

A szakkollégiumi munka e célkitűzéseknek megfelelően három síkon folyik:

Színházlátogatás: Évenként 6 színházi előadás megtekintése, a megtekintett előadások elemzése a produkció létrehozóival (rendező, dramaturg, színészek stb.). A szakkollégium hallgatói az előadások megtekintéséhez bérletet kapnak.

Képzési program: Féléves tematika szerint színháztörténeti és/vagy –elméleti kurzusok,  előadás- vagy szakemberekkel folytatott beszélgetéssorozat formájában, amely a színháztudomány egy-egy kiválasztott területét járja körbe.

Kutatás: A hallgatóknak a 2. évtől kezdődően műhelymunkát is kell végezniük. A szakkollégiumban folyó kutatási munka alapja a tutoriális rendszer. A hallgatónak az év elején választania kell egy dráma vagy színházi tárgyú témát, amellyel a tutorok – egyetemi oktatók és/vagy színházi szakemberek – segítségével folyamatosan, elmélyülten foglalkozik. A munka eredményéről az év végén a szakkollégium nyilvánossága előtt kell beszámolni. A szakkollégium tagsága jelenleg egy nemzetközi kutatócsoport munkájához kapcsolódva közös kutatást is végez. A legjobb munkák publikálásáról a szakkollégium vezetése gondoskodik.

A szakkollégium a tehetséges hallgatók számára további publikálási lehetőséget is biztosít a tavalyi évben Magyar Játékszín címen indított online internetes portál rovataiban (színházi kritika, drámakötet-kritika, recenzió, interjú, portré, elmélet, tudósítás szakmai programokról, drámamelléklet).

A szakkollégium első éves hallgatói a felsőbb évesektől mentori formában kapnak segítséget.

A szakkollégium irányításáról

A szakkollégium tanárvezetője Dr. Balkányi Magdolna (Germanisztikai Intézet), diákvezetője Nagy Sára, akik a DE oktatóival, a szakkollégium diáktanácsával, továbbá a Csokonai Színházzal és a Vojtina Bábszínházzal együttműködve szervezik a szakkollégium munkáját és programját. A szakkollégium munkájában a Debreceni Egyetem részéről az Angol-Amerikai Intézet (Dr. Német Lenke, Dr. Varró Gabriella), a Germanisztikai Intézet (Dr. Balkányi Magdolna) a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet (Dr. Berta Erzsébet, Dr. Borbély Szilárd, Dr. Bódi Katalin) és az Olasz Tanszék (Dr. Puskás István) vesz részt. A Csokonai Színház képviseletében Vidnyánszky Attila igazgató, Kozma András és Rideg Zsófia dramaturgok, Kornya István munkatárs, a Vojtina Bábszínházból Asbóth Anikó igazgató és Láposi Terka művészetei vezető.

Az adminisztratív és tanulmányi kérdések intézése a Bölcsészettudományi Karon és a 2012/13-es tanévben a Germanisztikai Intézetben történik.

További információkat a szakkollégium vezetőitől, Dr. Balkányi Magdolnától és Nagy Sárától kaphatnak az alábbi email címeken: balkanyi@gmail.com és sagynara@gmail.com A szakkollégium mindennapjaiba bepillantást nyerni pedig a PISZSZ facebook oldalán tudnak az érdeklődők.

Debrecen, 2012. szeptember 7.

       Dr. Balkányi Magdolna                                                      Nagy Sára

                egy. docens                                                               MA II. év.

       Germanisztikai Intézet                                                      magyar szak

Szakkollégiumi Fórum

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Az elmúlt hetekben az egyetemet ellepték az új felsőoktatási törvénytervezet ellen tiltakozó plakátok és szórólapok, miközben tüntetésekről értesítenek bennünket, és hírt kapunk arról is, hogy a szegedi egyetemisták többnapos éhségsztrájkot is bevetettek, hogy minél hangosabban lépjenek fel a felsőoktatási törvény egyoldalú megváltoztatása ellen. Nem könnyű elérni, hogy komolyan vegyenek bennünket, de az már bizonyos, hogy erőink egyesítése nélkül pedig ez egyenesen lehetetlen.

Ebben a helyzetben a szakkollégiumaink is fontosnak tartották együttműködésük szorosabbra fűzését – első körben egyetemen belül, majd országos szinten is.  Ennek érdekében október 20-án a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium hagyományteremtő jelleggel megszervezte a Debreceni Egyetemen működő szakkollégiumok bemutatkozó fórumát. Nagy Sára, a Pálffy István Szakkollégium elnöke köszöntő beszédében elmondta, céljuk, hogy még élőbbé tegyék az egyetemen működő tehetséggondozó szervezetek kapcsolatát, hogy közös programokat szervezzenek és tulajdonképpen az, hogy egy szélesebb körű kulturális élet bontakozzon ki a különböző szakterületeken működő szakkollégiumok aktív bevonásával. Ezen az első találkozón az egyetem tehetséggondozó műhelyei számára lehetőség nyílt arra, hogy egy rövid prezentáció során bemutassák működésüket, ismertessék legfontosabb céljaikat, majd a jelenlevők megvitatták a kínálkozó együttműködési lehetőségeket. A fórum vendégei voltak a Budapestről érkezett Rajk László Szakkollégium képviselői is.   Read more…

Magyar Játékszín

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Elindult a Pálffy István Színházi Szakkollégium tagjai által

szerkesztett online színházi folyóirat!:)

Elérhetőség a http://magyarjatekszin.hu/ oldalon!!!
 
Kellemes olvasást!
 

Szakkollégiumi Fórum – 2011. október 20.

In CategoryHírek
ByVeisz Betti


 A Pálffy István Színházi Szakkollégium 2011. október 20-án Szakkollégiumi Fórumot szervez.

A helyszín a Debreceni Egyetem Főépületének XI-es előadója. (III. emelet)

Az est meghívott vendége a budapesti Rajk László Szakkollégium.

Az esten előre láthatóan nyolc szakkollégium fog bemutatkozni egyenként 10-15 percben.
A program terveink szerint az alábbiak szerint tevődne össze:
- megnyitó gondolatok a szervezőkrészéről néhány percben
-Sántha Kálmán Szakkollégium bemutatkozása
-Tormay Béla Szakkollégium bemutatkozása
-BCE Rajk László Szakkollégium bemutatkozása
-Boldog Terézia Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium bemutatkozása
SZÜNET kb. 10 perc
-Hatvani István Szakkollégium bemutatkozása
-Kerpely Kálmán Szakkollégium bemutatkozása
-Gulyás György Szakkollégium bemutatkozása
-Márton Áron Szakkollégium bemutatkozása (?)
-Pálffy István Színházi Szakkollégium bemutatkozása

Szeretnénk, ha ez a program egy komolyabb együttműködésnek az első lépcsője lenne

a Debreceni Egyetem szakkollégiumai között.

Múltba Merengő – Nyata

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Múltba Merengő

Beszámoló a NYATÁról

NyATA 2011. július 14- 18., Nagyvárad

(beszámoló)

A szakkollégiumok nemzetközi konferenciáját idén 14. alkalommal rendezték meg. A NyATA története visszavezethető a rendszerváltás előtti időkig, egészen pontosan 1985- re. Ekkor Szarvason tartották néhány budapesti szakkollégium részvételével. ’85- ben még –akárcsak az egész mozgalom–, erősen politikai színezetű volt a rendezvény. A rendszerváltás óta, ahogyan az egész szakkollégiumi mozgalom ez is megváltozott. Ma a Kárpát- medence szakkollégiumainak tagjait várja a rendezvény egy sokszínű és sokoldalú programsorozatra, hogy erősödjön a kapcsolat a különböző szakkollégiumok között. Ilyenkor lehet látni, hogy a szakkollégiumi mozgalom élő legendája, Chikán Attila milyen jól fogalmaz, amikor azt mondja: „Virágozzék száz virág!”

Ahány szakkollégium létezik a Kárpát- medencében, annyiféle hagyomány alakult ki az utóbbi évtizedek folyamán. Nagyváradon nem száz virág, hanem 37 szakkollégium mintegy 170 szakkollégistája gyűlt össze, hogy együtt töltsön néhány napot a nyáron. A 2011- es NyATA fő üzenete és témája a következő volt: „Határtalan hálózatok”.

Július 14- én a Plenáris ülésen Chikán Attila a Rajk László Szakkollégium alapítója tartott előadást a szakkollégistáknak: A szakkollégiumok, mint emberi és intézményi hálózatok. Hol vannak a határok? címmel. Előadásában röviden felvázolta a szakkollégiumok kialakulásának történetét majd pedig arról beszélt, hogyan gondolkodhatunk ma a szakkollégiumokról. Először felvázolt egy nagyon optimista álláspontot, majd pedig egy pesszimistát is a hallgatóság felé. Végül mindkét érvrendszert egymás mellé állítva elmozdulási lehetőségeket vázolt fel a szakkollégistáknak. Előadásában jelezte, hogy az utóbbi időszakban rengeteg új dolog történt (Interkoll reform, Akkreditáció stb.) és elmondta ezek a folyamatok jól mutatják, hogy a szakkollégiumi mozgalom mindig képes az aktuális kihívásokra válaszolni.

Július 15- én délelőtt Civilszervezetek hálózata címmel volt kerekasztal beszélgetés, amely elsősorban azt mutathatta meg a szakkollégistáknak, hogy amikor ki kerülnek a szakkollégiumokból, hogyan válhatnak civilként felelős értelmiségivé. Délután Művészeti Kerekasztal várta az érdeklődőket, melynek témája Művészetek határon innen és túl volt. A téma sokat sejtetett és a beszélgetésben részt vevők neve is izgalmakat ígért a hallgatóság számára. Angi István zeneesztéta végül megfogalmazta a részt vevők számára, hogy Kodály a világ minden pontján Kodály marad. A művészetben nem a politikai határok fogják meghatározni, hogy mi meddig tart, hanem az, hogy mi értelmezők, befogadók vagy, ahogyan a beszélgetés egyik részt vevője fogalmazott fogyasztók, hogyan állunk hozzá a művészethez. Izgalmas vita alakult ki például a körül, hogy mindezt hogyan és hány féleképpen tehetjük meg.

Ezzel a beszélgetéssel párhuzamosan elsősorban közgazdászok számára tartottak egy másik előadást az erdélyi vállalkozásokról. A nap további programjai is elsősorban a közgazdászok számára nyújtottak izgalmat, hiszen Csaba László tartott előadást Európa válsága és a megoldás lehetősége címmel a szakkollégistáknak. Este szintén az ő részvételével volt beszélgetés Kutatói pálya, értelmiségi lét címmel.

Szombaton délelőtt ismét a közgazdászok örülhettek, hiszen a délelőtti előadás elsősorban nekik szólt Üzleti együttműködések a Kárpát-medencében címmel. Délután Szakkollégiumi Fórumot tartottak, amelyen minden részt vevő egy műhelybe került. A téma a szakkollégiumok közötti együttműködés volt, melyet az 5 műhely segítségével 5 részterületre bontottak fel. Az eredményeket egy kiadványban fogják publikálni. Minden műhely 3 oldalas beszámolót kell, hogy készítsen.  Este Bizalmi kapcsolatok a társadalomépítésben címmel hallgathattak a szakkollégisták előadást.

Vasárnap délelőtt Interkoll volt, melyen az ASEB (Akkreditációt Segítő Eseti Bizottság) és a KEB (Kommunikációs Eseti Bizottság) tartottak beszámolót a szakkollégiumoknak. Az ASEB az akkreditáció folyamatáról, míg a KEB a NEFMI- vel való kommunikációjáról beszélt. Mint megtudtuk, e héten hétfőn megy a KEB tárgyalni a minisztériumba, az ASEB pedig beszámolt az Akkreditációs Bizottság első üléséről és annak eredményeiről. Ez alapján tudható, hogy az Akkreditációs Pályázatot szeptember elején fogják kiírni. Mint megtudtuk Szendrő Péter AB tag közbenjárásának köszönhetően 5 millió Forintot fognak elkülöníteni a szakkollégiumok akkreditációjára.

ASEB tagok:

Égő Áron (PTE Kerényi Károly Szakkollégium)

Nagy Sára (DE PISZSZ)

Rákosfalvi Gergely (Luther Márton Szakkollégium)

Szatmári Tamás (BME Simonyi Károly Szakkollégium)

Trombitás Mónika (ELTE Bibó István Szakkollégium)

KEB tagok:

Kovács Dávid (BCE Rajk László Szakkollégium)

Radnai Rita (BCE Széchenyi István Szakkollégium)

Tiba Márton (ELTE Bibó István Szakkollégium)

 

(a találkozóról bővebben a nyata.ro oldalon)

Múltbéli Merengő – Németh Ákossal workshop – Tréning Bakota Árpáddal

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Múltbéli Merengő

Németh Ákossal workshop – Tréning Bakota Árpáddal

2010-2011 tavaszi félévben a képzés gerincét az a 30 órás intenzív műhelymunka adta, amelynek a „Drámaszöveg-dramaturgiai workshop” címet adtuk, s amelyet Németh Ákos drámaíró, dramaturg, drámafordító vezetett. Ő 5 dráma és elméleti szövegek segítségével 6 egységben (március 25-26, április 8-9 és május 6-7.) elméleti, történeti, gyakorlati elemző és kreatív írás formájában kívánta bevezetni a hallgatókat a drámai szövegek dramaturgiai olvasásába és írásába. A foglalkozások végső célja az volt, hogy a hallgatók megértsék és a gyakorlatban is kipróbálják, mitől és hogyan működik a drámaszöveg a színházban.

 

 

 

A pályázatban betervezett programok közül a másik kreatív alkotói műhelymunka a Bakota Árpád színésztanár által irányított drámapedagógiai-színházi tréning volt. Ez mind ősszel, mind tavasszal 3-3 alkalommal volt megrendezve egy-egy hétvégén.Az őszi tréningek finanszírozását másik forrásból tudtuk megoldani. A jelen pályázatból a március 17-én, március 31-én és április 21-én tartott, összesen 20 órás tréning költségeit fedeztük.

 

 

Múltbéli Merengő – Nyílt nap a PISzSz háza tájékán

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Múltbéli Merengő

Nyílt nap a PISzSz háza tájékán – beszámoló képekben

 

 

 

 

 

 

(További képek a PISzSz facebook oldalán!)