PÁLYÁZAT a Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumban való részvételre

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

PÁLYÁZAT

 

Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumi tagságra

 

 

Pályázati felhívás

A Debreceni Egyetem pótfelvételt hirdet a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumba (PISZSZ) az alábbi feltételekkel:

1.  A 2012/2013. tanévre a szakkollégiumba a Debreceni Egyetem minden hallgatója jelentkezhet, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

2.   Pályázni a jelentkezőknek egy 4-5 oldalas (kb. 10-12.000 karakter) dolgozattal kell, amelyben a debreceni Csokonai Színház egy jelenleg műsoron lévő produkciójáról fejtik ki a véleményüket (Különösen ajánljuk az Illúziók, a Jászai és a János vitéz című előadásokat, de  más friss színházi élményükről is írhatnak). Az előadások elemzéséhez nem adunk külön szempontokat, inkább azt várjuk, hogy a kifejtett gondolatok minél jobban tükrözzék a dolgozat írójának viszonyulását a színházhoz, illetve, hogy az elemzés minél egyénibb és kreatívabb legyen.

3.   A dolgozatokat a hallgatói elérhetőséggel (név, cím, E-mail-cím) a Germanisztikai Intézet irodájában (főépület 124-es szoba) kell leadni legkésőbb 2012. szeptember 28-ig, 3 példányban.

4.   Az írásbeli eredményéről a hallgatók 2012. október 2-ig kapnak értesítést. A kötetlen szóbeli beszélgetés (az érdeklődés közelebbi tárgyáról, az esetleges későbbi színházi kutatás témájáról stb.) időpontja október 3. du. 16 óra (hely: főép. 130-as sz.)

5.  A szakkollégium hallgatói felvételt nyernek a DE Tehetséggondozó Programjába is, amelynek támogatását azonban csak a Tehetséggondozó Program általános feltételeinek teljesítése esetén kaphatják meg.

6.     A szakkollégiumi képzésről az egyetem igazolást is kiad.

A szakkollégium céljáról

A magyarországi tudományegyetemeken az elmúlt évek fejleményei ellenére viszonylag behatároltak a színház iránt érdeklődő fiatalok képzési lehetőségei. A Debreceni Egyetem a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumot 2007 tavaszán azért hozta létre, hogy benne a DE hallgatói egy olyan tudományterület elméleti és gyakorlati oldalával ismerkedhessenek meg egyetemi oktatók, kutatók, a legkiválóbb elméleti és gyakorlati színházi szakemberek segítségével, amelynek egyetemünkön nincs akkreditált formájú képzése, de amely iránt a hallgatók körében érdeklődés mutatkozik. A szakkollégium ezt az igényt kívánja kielégíteni – egy plusz szakképzési területet kínálva hallgatóinak.

A PISZSZ a DE többi szakkollégiumával együtt résztvevője az egyetem átfogó tehetséggondozó programjának.

Dr. Pálffy Istvánról

Dr. Pálffy István az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszékének oktatója, kutatója volt. Fő kutatási területe az angol színházhoz és a drámához kapcsolódott. Tudományos munkássága mellett azonban a gyakorlati oldalhoz is közel állt, hiszen tagja volt az egykori debreceni Dongó Színpadnak és aktív színikritikusként a helyi sajtóban és az Alföld című folyóirat lapjain több évtizeden keresztül értékelte a debreceni Csokonai Színház tevékenységét.

A szakkollégiumban folyó munka keretei, szerkezete

A PISZSZ speciális kiegészítő tehetséggondozó programként alapfeladatának tekinti, hogy hallgatóiban kialakuljon a színház, e sajátos művészeti ág iránti érzékenység. Továbbá tudatosítani kívánja bennük a színháznak mint a társadalmi nyilvánosság egyik fontos terének jelentőségét is. A szakkollégium hallgatói az elméleti képzésen túl műhelymunkák, workshop-ok és drámapedagógiai tréningek formájában lehetőséget kapnak arra is, hogy a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezzenek a színházi munkával kapcsolatban.

A szakkollégiumi munka e célkitűzéseknek megfelelően három síkon folyik:

Színházlátogatás: Évenként 6 színházi előadás megtekintése, a megtekintett előadások elemzése a produkció létrehozóival (rendező, dramaturg, színészek stb.). A szakkollégium hallgatói az előadások megtekintéséhez bérletet kapnak.

Képzési program: Féléves tematika szerint színháztörténeti és/vagy –elméleti kurzusok,  előadás- vagy szakemberekkel folytatott beszélgetéssorozat formájában, amely a színháztudomány egy-egy kiválasztott területét járja körbe.

Kutatás: A hallgatóknak a 2. évtől kezdődően műhelymunkát is kell végezniük. A szakkollégiumban folyó kutatási munka alapja a tutoriális rendszer. A hallgatónak az év elején választania kell egy dráma vagy színházi tárgyú témát, amellyel a tutorok – egyetemi oktatók és/vagy színházi szakemberek – segítségével folyamatosan, elmélyülten foglalkozik. A munka eredményéről az év végén a szakkollégium nyilvánossága előtt kell beszámolni. A szakkollégium tagsága jelenleg egy nemzetközi kutatócsoport munkájához kapcsolódva közös kutatást is végez. A legjobb munkák publikálásáról a szakkollégium vezetése gondoskodik.

A szakkollégium a tehetséges hallgatók számára további publikálási lehetőséget is biztosít a tavalyi évben Magyar Játékszín címen indított online internetes portál rovataiban (színházi kritika, drámakötet-kritika, recenzió, interjú, portré, elmélet, tudósítás szakmai programokról, drámamelléklet).

A szakkollégium első éves hallgatói a felsőbb évesektől mentori formában kapnak segítséget.

A szakkollégium irányításáról

A szakkollégium tanárvezetője Dr. Balkányi Magdolna (Germanisztikai Intézet), diákvezetője Nagy Sára, akik a DE oktatóival, a szakkollégium diáktanácsával, továbbá a Csokonai Színházzal és a Vojtina Bábszínházzal együttműködve szervezik a szakkollégium munkáját és programját. A szakkollégium munkájában a Debreceni Egyetem részéről az Angol-Amerikai Intézet (Dr. Német Lenke, Dr. Varró Gabriella), a Germanisztikai Intézet (Dr. Balkányi Magdolna) a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet (Dr. Berta Erzsébet, Dr. Borbély Szilárd, Dr. Bódi Katalin) és az Olasz Tanszék (Dr. Puskás István) vesz részt. A Csokonai Színház képviseletében Vidnyánszky Attila igazgató, Kozma András és Rideg Zsófia dramaturgok, Kornya István munkatárs, a Vojtina Bábszínházból Asbóth Anikó igazgató és Láposi Terka művészetei vezető.

Az adminisztratív és tanulmányi kérdések intézése a Bölcsészettudományi Karon és a 2012/13-es tanévben a Germanisztikai Intézetben történik.

További információkat a szakkollégium vezetőitől, Dr. Balkányi Magdolnától és Nagy Sárától kaphatnak az alábbi email címeken: balkanyi@gmail.com és sagynara@gmail.com A szakkollégium mindennapjaiba bepillantást nyerni pedig a PISZSZ facebook oldalán tudnak az érdeklődők.

Debrecen, 2012. szeptember 7.

       Dr. Balkányi Magdolna                                                      Nagy Sára

                egy. docens                                                               MA II. év.

       Germanisztikai Intézet                                                      magyar szak

Comments are closed.