Szakkollégiumi Fórum

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Az elmúlt hetekben az egyetemet ellepték az új felsőoktatási törvénytervezet ellen tiltakozó plakátok és szórólapok, miközben tüntetésekről értesítenek bennünket, és hírt kapunk arról is, hogy a szegedi egyetemisták többnapos éhségsztrájkot is bevetettek, hogy minél hangosabban lépjenek fel a felsőoktatási törvény egyoldalú megváltoztatása ellen. Nem könnyű elérni, hogy komolyan vegyenek bennünket, de az már bizonyos, hogy erőink egyesítése nélkül pedig ez egyenesen lehetetlen.

Ebben a helyzetben a szakkollégiumaink is fontosnak tartották együttműködésük szorosabbra fűzését – első körben egyetemen belül, majd országos szinten is.  Ennek érdekében október 20-án a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium hagyományteremtő jelleggel megszervezte a Debreceni Egyetemen működő szakkollégiumok bemutatkozó fórumát. Nagy Sára, a Pálffy István Szakkollégium elnöke köszöntő beszédében elmondta, céljuk, hogy még élőbbé tegyék az egyetemen működő tehetséggondozó szervezetek kapcsolatát, hogy közös programokat szervezzenek és tulajdonképpen az, hogy egy szélesebb körű kulturális élet bontakozzon ki a különböző szakterületeken működő szakkollégiumok aktív bevonásával. Ezen az első találkozón az egyetem tehetséggondozó műhelyei számára lehetőség nyílt arra, hogy egy rövid prezentáció során bemutassák működésüket, ismertessék legfontosabb céljaikat, majd a jelenlevők megvitatták a kínálkozó együttműködési lehetőségeket. A fórum vendégei voltak a Budapestről érkezett Rajk László Szakkollégium képviselői is.  

Tormay Béla Szakkollégium
A fórumon elsőként bemutatkozó Tormay Béla Szakkollégium a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumán 2002-ben alakult és célja az itt tanuló diákok – jelenleg negyvenhárman vannak – széleskörű szakmai képzése. A fórumon a szakkollégium képviselői hangsúlyozták, a Tormay nemcsak egy szervezet, hanem közösség is. Programjaik közé tartozik a hetente megtartott előadások, rendszeres színházlátogatás, német nyelvkurzus szervezése. További előnyt jelent, hogy a szakkollégium saját könyvtárat és az informatikai rendszerük ingyenes használatát is biztosítja a hallgatóinak. A Tormay már korábban felismerte, hogy az érdekek érvényesítése csak együttműködéssel lehetséges, a Kerpely Kálmán Szakkollégiummal például már hosszú időre visszanyúló a kapcsolatuk.

Kerpely Kálmán Szakkollégium
Szintén az Agrár- és Gazdaságtudományok Centrumán alakult 2010-ben a Kerpely Kálmán Szakkollégium, mely egyebek mellett támogatja a hallgatók szakmai kutatását, és fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását a munkaerő-piac hazai és külföldi szereplőivel, akik segíthetnek a karról és a szakkollégiumról kikerülő diákoknak az elhelyezkedésében. Ezen kívül a szakkollégium megszervezi a tagok szakmai gyakorlatokon való részvételét és külföldi ösztöndíjprogramokba való bekapcsolódását. A szakkollégium programjai között szerepelnek plenáris előadások, szakmai tanulmányutak, nyelvkurzusok és interdiszciplináris előadások.

Sántha Kálmán Szakkollégium
Az 1987-ben alakult Sántha Kálmán Szakkollégium a legrégebbi az egyetemen működő ilyen jellegű szervezetek közül, és az orvostudományi kar diákjainak tehetséggondozását vállalta magára. Amellett, hogy a szakkollégisták orvostudományi szakmai előmenetelét segíti a kollégium, fontosnak tartja azt is, hogy diákjainak az élet számos más területén is eligazodjanak. Épp ezért szakmai témájú előadások és kurzusok mellett általános ismeretterjesztő és kulturális programokat kínál az orvostanhallgatóknak, és természetesen a közösségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektet.

Boldog Terézia Szakkollégium
A fórumon szintén bemutatkozott a debreceni Boldog Terézia Katolikus Feminine Studies Szakkollégium, mely 2007 márciusa óta működik, és keresztyén értelmiségi nők közös szolgálatát koordinálja. Ennek érdekében teológiai és társadalmi témájú előadásokat szerveznek, adománygyűjtéseken vesznek részt, és ajándékok készítésével foglalkoznak.

Gulyás György Szakkollégium
A Zeneművészeti Karon működő tehetséggondozó szervezetet 2008-ban alapították, és egyelőre az egyetlen zeneművészeti szakkollégium az országban. Jelenleg tizenhat tagja van, ami nem olyan rossz mutató tudván, hogy a karon mindössze kétszáztizenhat hallgató tanul. Céljuk, hogy a különböző versenyekre mentortanárok segítségével magas szinten tudjanak felkészülni. A fórumon a szakkollégium bemutatkozása keretében Molnár Andrea diákelnök modern japán meditációs furulyadarabot adott elő.

Hatvani István Szakkollégium
A jelenleg százhat taggal működő Hatvani István Szakkollégium a legnépesebb az egyetemen működő hasonló szervezetek közül. A kollégiumban tutoriális képzés és kutatás folyik, a hallgatók közös munkája pedig – a nagy létszámra és az igencsak különböző szakterületek meglétére való tekintettel – tizenhárom szakcsoportba tömörülve folyik. Épp ezért egyik legfőbb programjuk interdiszciplináris kurzusaik, melyeket félévente hirdetnek meg. Ezen kívül automatikus DETEP-tagságot, intenzív, ingyenes nyelvkurzusokat és hallgatói konferencián való előadási lehetőséget is kínál hallgatóinak. A fórumon a megjelentek javaslatokkal álltak elő arra vonatkozóan, hogyan tehetnék a nagy létszámú szakkollégium életét személyesebbé, közvetlenebbé, a tagok együttműködését pedig szorosabbá.

Márton Áron Szakkollégium
A fórumon ezúttal sajnos nem vett részt az egyetem szintén másik nagy hagyományokkal rendelkező szakkollégiuma, a Márton Áron Szakkollégium. 1991-ben alapították azzal a céllal, hogy kollégiumi elhelyezkedési lehetőséget biztosítson a határon túli magyar egyetemi hallgatóknak. A kollégium máig jól működik minden nagyobb magyarországi egyetemvárosban, így Debrecenben is. Az interdiszciplináris kurzusok mellett kulturális programokat és kirándulásokat is kínál hallgatóinak a szakkollégium.

Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium
Azzal a céllal alakult 2007-ben, hogy elméleti és gyakorlati képzéssel segítséget nyújtson a színház iránt érdeklődő egyetemi hallgatók ez irányú igényeinek kielégítésében, hisz a Debreceni Egyetemen nem folyik a színháztudomány szakterületén belül akkreditált képzés. Ennek ellenére az egyetemisták körében mindig is nagy volt a színházhoz való vonzódás. A szakkollégium színházlátogatási lehetőséget kínál tagjainak, ezen kívül elméleti képzési programokat biztosít, és önálló kutatásra ösztönzi a szakkollégistákat.

A fórumon megjelent szakkollégiumi hallgatók a bemutatkozó előadásokat követően számos kérdést tettek fel egymásnak az adott szervezet működésével kapcsolatban, emellett gyakran javaslataikkal, együttműködési felvetéseikkel is hozzájárultak a találkozó sikerességéhez. A nap folyamán közös koncertek, előadássorozatok és kirándulások tervei születtek meg, valamint körvonalazódott a szakkollégiumok vezetőinek következő, novemberi találkozójának időpontja.

Kovács Dorottya

(A cikk megjelent az Egyetemi Élet hasábjain is.)

Comments are closed.