Elköltöztünk!

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

A szakkollégiumi honlap elérhetősége megváltozott.

http://pimsz.hu/

PÁLYÁZAT a Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumban való részvételre

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

PÁLYÁZAT

 

Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumi tagságra

 

 

Pályázati felhívás

A Debreceni Egyetem pótfelvételt hirdet a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumba (PISZSZ) az alábbi feltételekkel:

1.  A 2012/2013. tanévre a szakkollégiumba a Debreceni Egyetem minden hallgatója jelentkezhet, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

2.   Pályázni a jelentkezőknek egy 4-5 oldalas (kb. 10-12.000 karakter) dolgozattal kell, amelyben a debreceni Csokonai Színház egy jelenleg műsoron lévő produkciójáról fejtik ki a véleményüket (Különösen ajánljuk az Illúziók, a Jászai és a János vitéz című előadásokat, de  más friss színházi élményükről is írhatnak). Az előadások elemzéséhez nem adunk külön szempontokat, inkább azt várjuk, hogy a kifejtett gondolatok minél jobban tükrözzék a dolgozat írójának viszonyulását a színházhoz, illetve, hogy az elemzés minél egyénibb és kreatívabb legyen.

3.   A dolgozatokat a hallgatói elérhetőséggel (név, cím, E-mail-cím) a Germanisztikai Intézet irodájában (főépület 124-es szoba) kell leadni legkésőbb 2012. szeptember 28-ig, 3 példányban.

4.   Az írásbeli eredményéről a hallgatók 2012. október 2-ig kapnak értesítést. A kötetlen szóbeli beszélgetés (az érdeklődés közelebbi tárgyáról, az esetleges későbbi színházi kutatás témájáról stb.) időpontja október 3. du. 16 óra (hely: főép. 130-as sz.)

5.  A szakkollégium hallgatói felvételt nyernek a DE Tehetséggondozó Programjába is, amelynek támogatását azonban csak a Tehetséggondozó Program általános feltételeinek teljesítése esetén kaphatják meg.

6.     A szakkollégiumi képzésről az egyetem igazolást is kiad.

A szakkollégium céljáról

A magyarországi tudományegyetemeken az elmúlt évek fejleményei ellenére viszonylag behatároltak a színház iránt érdeklődő fiatalok képzési lehetőségei. A Debreceni Egyetem a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégiumot 2007 tavaszán azért hozta létre, hogy benne a DE hallgatói egy olyan tudományterület elméleti és gyakorlati oldalával ismerkedhessenek meg egyetemi oktatók, kutatók, a legkiválóbb elméleti és gyakorlati színházi szakemberek segítségével, amelynek egyetemünkön nincs akkreditált formájú képzése, de amely iránt a hallgatók körében érdeklődés mutatkozik. A szakkollégium ezt az igényt kívánja kielégíteni – egy plusz szakképzési területet kínálva hallgatóinak.

A PISZSZ a DE többi szakkollégiumával együtt résztvevője az egyetem átfogó tehetséggondozó programjának.

Dr. Pálffy Istvánról

Dr. Pálffy István az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszékének oktatója, kutatója volt. Fő kutatási területe az angol színházhoz és a drámához kapcsolódott. Tudományos munkássága mellett azonban a gyakorlati oldalhoz is közel állt, hiszen tagja volt az egykori debreceni Dongó Színpadnak és aktív színikritikusként a helyi sajtóban és az Alföld című folyóirat lapjain több évtizeden keresztül értékelte a debreceni Csokonai Színház tevékenységét.

A szakkollégiumban folyó munka keretei, szerkezete

A PISZSZ speciális kiegészítő tehetséggondozó programként alapfeladatának tekinti, hogy hallgatóiban kialakuljon a színház, e sajátos művészeti ág iránti érzékenység. Továbbá tudatosítani kívánja bennük a színháznak mint a társadalmi nyilvánosság egyik fontos terének jelentőségét is. A szakkollégium hallgatói az elméleti képzésen túl műhelymunkák, workshop-ok és drámapedagógiai tréningek formájában lehetőséget kapnak arra is, hogy a gyakorlatban is tapasztalatokat szerezzenek a színházi munkával kapcsolatban.

A szakkollégiumi munka e célkitűzéseknek megfelelően három síkon folyik:

Színházlátogatás: Évenként 6 színházi előadás megtekintése, a megtekintett előadások elemzése a produkció létrehozóival (rendező, dramaturg, színészek stb.). A szakkollégium hallgatói az előadások megtekintéséhez bérletet kapnak.

Képzési program: Féléves tematika szerint színháztörténeti és/vagy –elméleti kurzusok,  előadás- vagy szakemberekkel folytatott beszélgetéssorozat formájában, amely a színháztudomány egy-egy kiválasztott területét járja körbe.

Kutatás: A hallgatóknak a 2. évtől kezdődően műhelymunkát is kell végezniük. A szakkollégiumban folyó kutatási munka alapja a tutoriális rendszer. A hallgatónak az év elején választania kell egy dráma vagy színházi tárgyú témát, amellyel a tutorok – egyetemi oktatók és/vagy színházi szakemberek – segítségével folyamatosan, elmélyülten foglalkozik. A munka eredményéről az év végén a szakkollégium nyilvánossága előtt kell beszámolni. A szakkollégium tagsága jelenleg egy nemzetközi kutatócsoport munkájához kapcsolódva közös kutatást is végez. A legjobb munkák publikálásáról a szakkollégium vezetése gondoskodik.

A szakkollégium a tehetséges hallgatók számára további publikálási lehetőséget is biztosít a tavalyi évben Magyar Játékszín címen indított online internetes portál rovataiban (színházi kritika, drámakötet-kritika, recenzió, interjú, portré, elmélet, tudósítás szakmai programokról, drámamelléklet).

A szakkollégium első éves hallgatói a felsőbb évesektől mentori formában kapnak segítséget.

A szakkollégium irányításáról

A szakkollégium tanárvezetője Dr. Balkányi Magdolna (Germanisztikai Intézet), diákvezetője Nagy Sára, akik a DE oktatóival, a szakkollégium diáktanácsával, továbbá a Csokonai Színházzal és a Vojtina Bábszínházzal együttműködve szervezik a szakkollégium munkáját és programját. A szakkollégium munkájában a Debreceni Egyetem részéről az Angol-Amerikai Intézet (Dr. Német Lenke, Dr. Varró Gabriella), a Germanisztikai Intézet (Dr. Balkányi Magdolna) a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet (Dr. Berta Erzsébet, Dr. Borbély Szilárd, Dr. Bódi Katalin) és az Olasz Tanszék (Dr. Puskás István) vesz részt. A Csokonai Színház képviseletében Vidnyánszky Attila igazgató, Kozma András és Rideg Zsófia dramaturgok, Kornya István munkatárs, a Vojtina Bábszínházból Asbóth Anikó igazgató és Láposi Terka művészetei vezető.

Az adminisztratív és tanulmányi kérdések intézése a Bölcsészettudományi Karon és a 2012/13-es tanévben a Germanisztikai Intézetben történik.

További információkat a szakkollégium vezetőitől, Dr. Balkányi Magdolnától és Nagy Sárától kaphatnak az alábbi email címeken: balkanyi@gmail.com és sagynara@gmail.com A szakkollégium mindennapjaiba bepillantást nyerni pedig a PISZSZ facebook oldalán tudnak az érdeklődők.

Debrecen, 2012. szeptember 7.

       Dr. Balkányi Magdolna                                                      Nagy Sára

                egy. docens                                                               MA II. év.

       Germanisztikai Intézet                                                      magyar szak

Szakkollégiumi Fórum

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Az elmúlt hetekben az egyetemet ellepték az új felsőoktatási törvénytervezet ellen tiltakozó plakátok és szórólapok, miközben tüntetésekről értesítenek bennünket, és hírt kapunk arról is, hogy a szegedi egyetemisták többnapos éhségsztrájkot is bevetettek, hogy minél hangosabban lépjenek fel a felsőoktatási törvény egyoldalú megváltoztatása ellen. Nem könnyű elérni, hogy komolyan vegyenek bennünket, de az már bizonyos, hogy erőink egyesítése nélkül pedig ez egyenesen lehetetlen.

Ebben a helyzetben a szakkollégiumaink is fontosnak tartották együttműködésük szorosabbra fűzését – első körben egyetemen belül, majd országos szinten is.  Ennek érdekében október 20-án a Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium hagyományteremtő jelleggel megszervezte a Debreceni Egyetemen működő szakkollégiumok bemutatkozó fórumát. Nagy Sára, a Pálffy István Szakkollégium elnöke köszöntő beszédében elmondta, céljuk, hogy még élőbbé tegyék az egyetemen működő tehetséggondozó szervezetek kapcsolatát, hogy közös programokat szervezzenek és tulajdonképpen az, hogy egy szélesebb körű kulturális élet bontakozzon ki a különböző szakterületeken működő szakkollégiumok aktív bevonásával. Ezen az első találkozón az egyetem tehetséggondozó műhelyei számára lehetőség nyílt arra, hogy egy rövid prezentáció során bemutassák működésüket, ismertessék legfontosabb céljaikat, majd a jelenlevők megvitatták a kínálkozó együttműködési lehetőségeket. A fórum vendégei voltak a Budapestről érkezett Rajk László Szakkollégium képviselői is.   Read more…

Lápmaláztól izomlázig

In CategoryElméleti foglalkozás
ByVeisz Betti

Somogyi Tibor beszámolja a szakkollégium kunhegyesi csapatépítő tréningjéről.

Egy focicsapatnyi társaság egy októberi szombat reggelen vonatra szállt, hogy Kunhegyesre, egy igazi ősi kun városba utazzon. Nem a turisztikai érdeklődés vezérelte őket elsősorban, hanem a kipróbálás és megismerés vágya vetette őket több mint száz kilométerre Debrecentől.
Ezek a fiatalok a debreceni Pálffy István Színházi Szakkollégium tagjai voltak, akiket egy kétnapos színházi, csapatépítő tréning várt a célállomáson, amelyet a Csokonai Színház jeles művésze, Bakota Árpád tartott. A helyszín a belvárosban egy iskola tornaterme volt, ahol később az éjszakát is töltötték, de előtte egy igazán mozgalmas nap várt rájuk. Read more…

Magyar Játékszín

In CategoryHírek
ByVeisz Betti

Elindult a Pálffy István Színházi Szakkollégium tagjai által

szerkesztett online színházi folyóirat!:)

Elérhetőség a http://magyarjatekszin.hu/ oldalon!!!
 
Kellemes olvasást!
 

2011. október 27. – elméleti foglalkozás

In CategoryTanulmányi
ByVeisz Betti

Kedves Szakkollégisták!

Találkozunk csütörtökön, 27-én a Színházi előadás-ról szóló elméleti szemináriumunkon, amire a Fischer-Lichte szöveg folytatását olvassák el alaposan, azaz A performativitás eszétikája c. kötet 3. fejezetét. A fejezet címe: Játékosok és nézők együttes testi jelenléte ( 49-101. old.).

Szakkollégisták

In CategorySzakkollégisták
ByVeisz Betti

A Pálffy István Színházi Szakkollégiumba a 2011-2012-es tanévre felvételt nyert hallgatók névsora:

 1. Ádám Bence (2011) amerikanisztika
 2. Baksa András (2009) történelem
 3. Csejk Petra (2011) német (történelem minor)
 4. Csomós Balázs (2011) DRHE kommunikáció- és médiatudomány
 5. Farkas Evelin (2010) magyar (angol minor)
 6. Gesztelyi Hermina (2011) magyar (német minor)
 7. Hlebnyikova Natasa (2010) andragógia
 8. Horváth Imre Olivér (2011) angol (magyar minor)
 9. Juhász Anett (2008) magyar nyelv és irodalom
 10. Kókai Erzsébet (2011) digitális nyelvészet
 11. Lovas Anett Csilla (2008) magyar nyelv és irodalom
 12. Nagy Máté (2011) magyar nyelv és irodalom
 13. Nagy Sára (2009) magyar nyelv és irodalom
 14. Orbán Anna (2011) magyar (irodalomtudomány spec.)
 15. Orgonás Veronika (2011) magyar (irodalomtudomány spec.)
 16. Orosz Eszter (2011) magyar (pedagógia minor)
 17. Somogyi Tibor (2011) magyar (irodalomtudomány spec.)
 18. Somoskői Beáta (2007) magyar – történelem (etika minor)
 19. Szamkó Eszter (2011) magyar (néprajz minor)
 20. Szihalmi Csilla (2011) magyar nyelv és irodalom
 21. Vasáros Ildikó (2010) magyar nyelv és irodalom
 22. Veisz Bettina (2009) magyar nyelv és irodalom

 

A Pálffy István Színházi Szakkollégiumba a 2010-2011-es tanévre felvételt nyert hallgatók névsora:

 1. Baksa András (2009) történelem
 2. Farkas Evelin (2010) magyar (angol minor)
 3. Hlebnyikova Natasa (2010) andragógia
 4. Juhász Anett (2008) magyar nyelv és irodalom
 5. Győrfi Katalin (2010) olasz
 6. Lovas Anett Csilla (2008) magyar nyelv és irodalom
 7. Molnár Zsófia (2009) angol
 8. Nagy Sára (2009) magyar (irodalomtudomány spec.)
 9. Nagy Teréz (2008) német- történelem
 10. Pájer Alíz (2010) anglisztika
 11. Somoskői Beáta (2007) magyar – történelem (etika minor)
 12. Varga Mária (2007) magyar
 13. Vass Eszter (2009) angol- német
 14. Vasáros Ildikó (2010) magyar nyelv és irodalom
 15. Veisz Bettina (2009) magyar nyelv és irodalom

A szakkollégium hallgatóinak létszáma ebben a tanévben azért volt az átlagosnál kisebb, mert a szakkollégium hallgatóinak egyéni tudományos tevékenységének erősítése érdekében ekkor vezettük be a tutoriális rendszert, amelynek értelmében a pályázás egyszeri alkalommal meghívásos alapon történt.

 

 

A Pálffy István Színházi Szakkollégiumba a 2009-2010-es tanévre felvételt nyert hallgatók névsora:

 1. Baksa András
 2. Balogh Edit
 3. Bodnár Krisztina
 4. Juhász Anett
 5. Keczán E. Mariann
 6. Kovács Szilvia
 7. Lakó Zsigmond
 8. Léka Dóra
 9. Lőrincz Zsuzsanna
 10. Lovas Anett Csilla
 11. Maksai Ágnes
 12. Molnár Zsófia
 13. Nagy Sára
 14. Nagy Teréz
 15. Nyírő Nikolett Szabina
 16. Orbán Anna
 17. Réti Zsófia
 18. Sándor Zita
 19. Sári Alexandra
 20. Somogyi Tibor
 21. Somoskői Beáta
 22. Szabó Dániel
 23. Tar Ildikó
 24. Tóth Bernadett
 25. Varga Mária
 26. Varga Nikolett
 27. Vass Eszter
 28. Veisz Bettina

 

A Pálffy István Színházi Szakkollégium hallgatói voltak a 2008-2009-es tanévben:

 1. Antal Alexandra
 2. Balogh Edit
 3. Blanár László
 4. Bodnár Zsuzsa
 5. Fodor Bernadett
 6. Galaczi Zsófia
 7. Juhász Anett
 8. Kiss Virág
 9. Kondrai Judit
 10. Kovács Szilvia
 11. Lakó Zsigmond
 12. Léka Dóra
 13. Lipták Fanni
 14. Lovas Anett
 15. Lőrincz Zsuzsanna
 16. Nagy Kinga
 17. Nagy Teréz
 18. Péterfia Magdolna
 19. Petrényi Barbara
 20. Réti Zsófia
 21. Somoskői Beáta
 22. Szakács Zsuzsanna
 23. Szentpéteri Csilla
 24. Szilágyi Edit
 25. Takács Sándor
 26. Tóth Bernadett
 27. Tóth Viktória
 28. Varga Erika
 29. Varga Mária
 30. Varga Nikolett
 31. Zelenák Johanna

 

A Pálffy István Színházi Szakkollégiumba a 2007-2008-es tanévre felvételt nyert hallgatók névsora:

 1. Antal Alexandra
 2. Antali Edit
 3. Blanár László
 4. Budaházi Réka
 5. Fodor Bernadett
 6. Illich Katalin
 7. Kondrai Judit
 8. Lakó Zsigmond
 9. Lőrincz Zsuzsanna
 10. Nagy Ágnes
 11. Páles Zsófia
 12. Pétfalvi Árpád
 13. Petrényi Barbara
 14. Puskás Zita
 15. Réti Zsófia
 16. Sándor Zita
 17. Szilágyi Edit
 18. Varga Mária

PISZSZ-ben közreműködő oktatók, kutatók, színházi és színháztudományi szakemberek listája 2007-2011

In CategorySzervezeti
ByVeisz Betti

PISZSZ-ben közreműködő oktatók, kutatók, színházi és színháztudományi szakemberek listája 2007-2011

 

Debreceni Egyetem oktatói, tutorai:

-          Dr. Balkányi Magdolna, egyetemi docens, a Szakkollégium vezetője

-          Dr. Lukovszki Judit, egyetemi docens

-          Dr. Borbély Szilárd, egyetemi docens, szépíró

-          Dr. Varró Gabriella, egyetemi docens

-          Dr. Berta Erzsébet, egyetemi adjunktus

-          Dr. Puskás István, egyetemi adjunktus

-          Dr. Bódi Katalin, egyetemi adjunktus

-          Dr. Németh Lenke, egyetemi adjunktus

-          Dr. Takács Miklós, egyetemi adjunktus

-          Dr. Kricsfalusi Beatrix, egyetemi adjunktus

-          Dr. Horváth Andrea, egyetemi adjunktus

-          Dr. Bényei Péter, egyetemi adjunktus

-          Dr. Fazakas Gergely Tamás, egyetemi adjunktus

-          Dr. Görömbei András, egyetemi tanár

 

 

Színházi szakemberek:

-          Vidnyánszky Attila, rendező, a Csokonai Színház Kossuth díjas igazgatója

-          Kocsár Balázs, karmester, a Csokonai Színház zenei igazgatója

-          Kozma András, dramaturg, műfordító, Csokonai Színház

-          Rideg Zsófia, dramaturg, műfordító, Csokonai Színház

-          Szász Zsolt, rendező, színházantropológus, Csokonai Színház

-          Bakota Árpád, a Csokonai Színház színművésze

-          Rácz József, Csokonai Színház színművésze

-          Ráckevei Anna, Csokonai Színház színművésze

-          Csikos Sándor, Csokonai Színház színművésze

-          Mészáros Tibor, Csokonai Színház színművésze

-          Mercs János, Csokonai Színház színművésze

-          Trill Zsolt, a Csokonai Színház színművésze

-          Láposi Terka, színház antropológus, dramaturg, rendező

-          Asbóth Anikó, színházigazgató, Vojtina Bábszínház

-          Zsótér Sándor, színművész, dramaturg, rendező, egyetemi docens, Színművészeti Egyetem

-          Csanádi Judit, díszlettervező, egyetemi docens, Magyar Képzőművészeti  Egyetem

-          Németh Ákos, drámaíró, műfordító, dramaturg

-          Visky András, drámaíró, dramaturg, egyetemi docens

-          Cserhalmi György, színművész, rendező

-          Ondraschek Péter, díszlet és jelmeztervező

-          Nagy József, Franciaországban élő táncművész, társulatvezető

-          Valère Novarina, francia író, rendező,

-          Molnár Klára, tudományos munkatárs

-         Miklós Eszter, PhD-hallgató, kulturális szervező (DE)

-          Freytag Orsolya, doktorjelölt, kulturális szervező (DE)

 

Színháztudományi szakemberek:

-          Patrice Pavis, professzor (Párizs)

-          Ungvári Zrínyi Ildikó, egyetemi docens, Marosvásárhely

-          Kékesi Kun Árpád, egyetemi docens, KRE,

-          Kiss Gabriella, egyetemi docens, KRE

-          Pap János, egyetemi docens, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem